top of page

רפליקות ופקסימיליות

שחזור והפקה מחודשת לכתבי יד ופריטי אספנות עתיקים במגוון רחב של חומרים. עבודת יד קפדנית ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות מאפשרות ירידה לפרטי פרטים ודיוק מקסימלי.

כל התהליך נעשה בתוך בית המלאכה תוך הקפדה מירבית על התוצר הסופי ואיכות המוצר; המחלקות השונות וריבוי המוצרים שהסטודיו יודע להפיק מתכנסים כולם לנקודה אחת ביצירה משותפת להנפיח חיים וקסם בפריטים מן העבר.

הבנאים תערוכה במגדל דוד תפירה
 תערוכה הבנאים מוזיאון מגדל דוד דף פיוטים
תפירה בעבודת יד
עיתון דבר
bottom of page